naboj-7x64-preh2

 Upravili jsme náboj 7x64. Zvětšili jsme prachový objem a dosedací kužel je 80°. Při dosedacím kuželu

80° dojde ke zvýšení tlaku a lepšímu zahoření prachu při zážehu. Prach zahoří stejnoměrně v nábojnici

a nedochází k hoření v hlavni a nespálení částí prachu . Hoření pomalejších prachů je vyrovnanější, proto

se mohou lépe využít těžké střely. Nedokonalé zahoření prachu v nábojnici má za následek kolísání

výkonu u jednotlivých výstřelů, to znamená větší rozptyl. 7mm střel je velký výběr na trhu a nábojnice se

dají vyrobit z 30-06Spr. Nábojová komora je vyrobená tak, aby šly použít i běžné náboje 7x64.

 naboj-7x64
 

Náboj 7x64 Kuna

.308win. 7x64, 7x64 Kuna 80°

 nástřl7x64Kuna2

Nástřel7x64Kuna

První nástřely 7x64Kuna-80° 300metrů Hornady A-Max 162Gr. 900m/s

 

 

 

 Už máme naměřené první rychlosti:

Střela Lapua 180Gr. 850m/s

Střela Hornady A-Max 162Gr. 900m/s  souosost střely v nábojnici při přebíjení 0.01mm

Další lehčí střely budou rychlejší.

Nábojnice 7x64 se při použití těžké střely a větší rychlosti roztékají .

U náboje 7x64/80° jsou tlaky v pořádku i stěmito rychlostmi.